Menu

Khó có thể tìm thấy được quốc gia nào có thế mạnh về nông sản, hoa tươi… luôn đứng vị trí hàng đầu trên thế giới, về sản lượng xuất khẩu như Hà Lan. Với lợi thế thiên nhiên ưu đãi, cùng việc áp dụng khoa học kỹ thuật cao, Hà Lan là địa điểm thu hút du học sinh thế giới đến đây học tập và trải nghiệp nền nông nghiệp hiện đại.

Hoạt Động Công Ty