Với mục đích nhằm giảm thiểu áp lực chứng minh tài chính, chương trình visa ưu tiên CES đã giúp rất nhiều học sinh sinh viên có cơ hội đến du học Canada và trường Humber College cũng nằm trong danh sách đó. Humber College nằm trong top 12 trường cao đẳng tiên phong tại Bắc Mỹ. Chính quyền tỉnh Ontario còn công nhận Humber là một trong ba học viện thuộc về kĩ thuật và học thuật đứng đầu.